Dự án huyện Nhơn Trạch Đồng Nai

Dự án huyện Nhơn Trạch Đồng Nai

Từ 0/m2

Thông số

Tổng diện tích (ha)
Pháp lý

Mô tả chi tiết

Dự án huyện Nhơn Trạch Đồng Nai

Dự án huyện Nhơn Trạch Đồng Nai

Từ 0/m2

Thông số

Tổng diện tích (ha)
Pháp lý

Mô tả chi tiết

Thông tin Chủ đầu tư

Đăng ký tư vấn

  Tin tức dự án Dự án huyện Nhơn Trạch Đồng Nai

  Dự án khác

  Tổng quan dự án Eco Village Saigon River
  Đang bán
  Từ 128.000.000/m2
  Lý Thái Tổ 1/
  Xã Đại Phước
  55 ha
  Tổng quan dự án Fiato City Nhơn Trạch Đồng Nai
  Đang bán
  Từ 32.000.000/m2
  Tôn Đức Thắng
  Thị trấn Hiệp Phước
  10 ha
  Tổng quan dự án Long Hội Central Point Nhơn Trạch
  Đã bán
  Từ 21.000.000/m2
  Xã Phú Hội
  10 ha
  Please select listing to show.

  Vị trí trên Google Maps

  Location not found

  Thông tin Chủ đầu tư

  Đăng ký tư vấn

   Tin tức dự án Dự án huyện Nhơn Trạch Đồng Nai

   Dự án khác

   Tổng quan dự án Eco Village Saigon River
   Đang bán
   Từ 128.000.000/m2
   Lý Thái Tổ 1/
   Xã Đại Phước
   55 ha
   Tổng quan dự án Fiato City Nhơn Trạch Đồng Nai
   Đang bán
   Từ 32.000.000/m2
   Tôn Đức Thắng
   Thị trấn Hiệp Phước
   10 ha
   Tổng quan dự án Long Hội Central Point Nhơn Trạch
   Đã bán
   Từ 21.000.000/m2
   Xã Phú Hội
   10 ha
   Please select listing to show.

   Vị trí trên Google Maps

   Location not found