Phước Khánh, 1000m2 đất lúa mặt rạch giá mềm

Phước Khánh, 1000m2 đất lúa mặt rạch giá mềm

0/m2
Đang bán
Phước Khánh, 1000m2 đất lúa mặt rạch giá mềm

Tổng quan

Diện tích
Rộng
Dài
Loại đường
Hướng
1000 m2
Đường đất
Vị trí
Loại đất
Giáp sông
Số tờ
Số thửa
Pháp lý
Chưa có đường
Đất CHN
Mặt kênh/rạch
60
388
Sổ riêng

Tổng quan

Diện tích
Rộng
1000 m2
bbb
aa
âfv

Mô tả

Please select listing to show.

Vị trí trên Google Maps

Location not found

Đăng ký tư vấn