Mua bán nhà huyện Nhơn Trạch Đồng Nai

Khu vực
Đường
Loại nhà
Vị trí
Loại đường
Loại đất
Phòng ngủ
Phòng tắm
Hướng
Giáp sông
Pháp lý
Dự án
Giá (tỷ)
Giá (tỷ) - slider
0200,000,000,000
Diện tích (m2)
Diện tích (m2) - slider
01,009
Vĩnh Thanh, 233m2 đất CLN có 60m2 ONT kèm nhà cấp 4 (VT54/481)
3,5 tỷ
Đang bán
Hùng Vương 1/
Xã Vĩnh Thanh
233m2
(9x
27)
2
1
15.021.000/m2
Vĩnh Thanh, 301m2 đất CLN có 50m2 ONT kèm nhà cấp 4 (VT54/55)
3,6 tỷ
Đang bán
Hùng Vương 1/
Xã Vĩnh Thanh
301m2
(9x
39)
2
1
11.960.000/m2
Vĩnh Thanh, 494m2 đất CLN có 75m2 ONT kèm nhà cấp 4 (VT42/109)
3,5 tỷ
Đang bán
Hùng Vương 2/
Xã Vĩnh Thanh
494m2
(9x
52)
2
1
7.085.000/m2
Vĩnh Thanh, 505m2 đất CLN có 75m2 ONT kèm nhà cấp 4 (VT42/108)
3,5 tỷ
Đang bán
Hùng Vương 2/
Xã Vĩnh Thanh
505m2
(9x
52)
2
1
6.931.000/m2
Vĩnh Thanh, 251m2 đất CLN có 100m2 ONT Hùng Vương 1/ kèm nhà cấp 4 (VT41/111)
3,3 tỷ
Đang bán
Hùng Vương 1/
Xã Vĩnh Thanh
215m2
(8x
31)
2
1
13.147.000/m2
Vĩnh Thanh, 1.013m2 đất CLN Hùng Vương 1/ có sẵn nhà mái thái (VT41/103)
11,25 tỷ
Đang bán
Hùng Vương 1/
Xã Vĩnh Thanh
1.521m2
(24x
64)
2
1
7.396.000/m2
Vĩnh Thanh, 1.013m2 đất CLN Hùng Vương 1/ có sẵn nhà mái thái (VT41/103)
7,5 tỷ
Đang bán
Hùng Vương 1/
Xã Vĩnh Thanh
1.013m2
(16x
64)
2
1
7.396.000/m2
Vĩnh Thanh, 2.242m2 đất CLN Hùng Vương 2/ có sẵn biệt thự vườn (VT36/101)
9 tỷ
Đang bán
Hùng Vương 2/
Xã Vĩnh Thanh
2.242m2
(45x
68)
2
1
4.014.000/m2
Vĩnh Thanh, 478m2 đất BHK có 200m2 ONT Hùng Vương 2/ kèm nhà cấp 4 (VT27/54)
4,78 tỷ
Đang bán
Hùng Vương 2/
Xã Vĩnh Thanh
478m2
(14x
49)
2
1
10.000.000/m2
Vĩnh Thanh, 326m2 đất CLN có 50m2 ONT Hùng Vương 1/ kèm nhà cấp 4 (VT10/81)
6,19 tỷ
Đang bán
Hùng Vương 1/
Xã Vĩnh Thanh
326m2
(10x
32)
2
1
18.988.000/m2
Vĩnh Thanh, 179m2 đất CLN có 70m2 ONT kèm nhà cấp 4 (VT9/63)
2,4 tỷ
Đang bán
Hùng Vương 2/
Xã Vĩnh Thanh
179m2
(6x
31)
2
1
13.408.000/m2
Vĩnh Thanh, 66m2 đất ONT đường Hùng Vương 2/ kèm nhà cấp 4 (VT7/322)
1,55 tỷ
Đang bán
Hùng Vương 2/
Xã Vĩnh Thanh
66m2
(5x
13)
2
1
23.485.000/m2