Bản đồ và danh sách đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Đồng Nai
Ngày đăng: 17/05/2022

Bản đồ và danh sách đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai có diện tích 5.907,2 km2, dân số 3.097.107 người (2019), mã số xe 39 và 60. Tỉnh Đồng Nai có 182 đơn vị hành chính, bao gồm 2 Thành Phố, 9 Huyện, 136 Xã, 6 Thị trấn, 29 Phường.

Dowload – Tải về File pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 ở link sau:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 tỷ lệ 1/25000 file PDF

Đơn vị hành chính cấp Quận Huyện

Tỉnh Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp Quận/Huyện: Thành phố Biên Hòa, Thành phố Long Khánh, Huyện Tân Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Huyện Định Quán, Huyện Trảng Bom, Huyện Thống Nhất, Huyện Cẩm Mỹ, Huyện Long Thành, Huyện Xuân Lộc, Huyện Nhơn Trạch.

bản đồ đơn vị hành chính quận huyện tỉnh đồng nai
bản đồ các đơn vị hành chính cấp huyện tỉnh Đồng Nai

Đơn vị hành chính cấp Phường/Xã

Thành phố Biên Hòa

Thành phố Biên Hòa có 30 đơn vị hành chính, bao gồm 7 Xã, 23 Phường: Phường Trảng Dài, Phường Tân Phong, Phường Tân Biên, Phường Hố Nai, Phường Tân Hòa, Phường Tân Hiệp, Phường Bửu Long, Phường Tân Tiến, Phường Tam Hiệp, Phường Long Bình, Phường Quang Vinh, Phường Tân Mai, Phường Thống Nhất, Phường Trung Dũng, Phường Tam Hòa, Phường Hòa Bình, Phường Quyết Thắng, Phường Thanh Bình, Phường Bình Đa, Phường An Bình, Phường Bửu Hòa, Phường Long Bình Tân, Phường Tân Vạn, Xã An Hoà, Xã Tam Phước, Xã Phước Tân, Xã Long Hưng, Xã Tân Hạnh, Xã Hiệp Hòa, Xã Hóa An.

bản đồ đơn vị hành chính thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
bản đồ đơn vị hành chính thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai

Thành phố Long Khánh

Thành phố Long Khánh có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 9 Xã, 6 Phường: Phường Xuân Trung, Phường Xuân Thanh, Phường Xuân Bình, Phường Xuân An, Phường Xuân Hoà, Phường Phú Bình, Xã Hàng Gòn, Xã Bình Lộc, Xã Bảo Quang, Xã Suối Tre, Xã Bảo Vinh, Xã Xuân Lập, Xã Bàu Sen, Xã Bàu Trâm, Xã Xuân Tân.

bản đồ đơn vị hành chính thành phố Long Khánh tỉnh Đồng Nai
bản đồ đơn vị hành chính thành phố Long Khánh tỉnh Đồng Nai

Huyện Cẩm Mỹ

Huyện Cẩm Mỹ có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã: Xã Sông Nhạn, Xã Xuân Quế, Xã Nhân Nghĩa, Xã Xuân Đường, Xã Long Giao, Xã Xuân Mỹ, Xã Thừa Đức, Xã Bảo Bình, Xã Xuân Bảo, Xã Xuân Tây, Xã Xuân Đông, Xã Sông Ray, Xã Lâm San.

bản đồ đơn vị hành chính huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
bản đồ đơn vị hành chính huyện Cẩm Mỹ

Huyện Định Quán

Huyện Định Quán có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 1 Thị trấn: Thị trấn Định Quán, Xã Thanh Sơn, Xã Phú Tân, Xã Phú Vinh, Xã Phú Lợi, Xã Phú Hòa, Xã Ngọc Định, Xã La Ngà, Xã Gia Canh, Xã Phú Ngọc, Xã Phú Cường, Xã Túc Trưng, Xã Phú Túc, Xã Suối Nho.

bản đồ đơn vị hành chính huyện định quán tỉnh đồng nai
bản đồ đơn vị hành chính huyện Định Quán

Huyện Long Thành

Huyện Long Thành có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 14 Xã, 1 Thị trấn: Thị trấn Long Thành, Xã An Phước, Xã Bình An, Xã Long Đức, Xã Lộc An, Xã Bình Sơn, Xã Tam An, Xã Cẩm Đường, Xã Long An, Xã Suối Trầu, Xã Bàu Cạn, Xã Long Phước, Xã Phước Bình, Xã Tân Hiệp, Xã Phước Thái. Hiện xã Suối Trầu đã bị quy hoạch giải tỏa toàn bộ để xây dựng sân bay Long Thành

bản đồ đơn vị hành chính huyện long thành tỉnh đồng nai
bản đồ đơn vị hành chính huyện Long Thành

Huyện Nhơn Trạch

Huyện Nhơn Trạch có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 12 Xã: Xã Phước Thiền, Xã Long Tân, Xã Đại Phước, Xã Hiệp Phước, Xã Phú Hữu, Xã Phú Hội, Xã Phú Thạnh, Xã Phú Đông, Xã Long Thọ, Xã Vĩnh Thanh, Xã Phước Khánh, Xã Phước An.

bản đồ đơn vị hành chính huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai
bản đồ đơn vị hành chính huyện Nhơn Trạch

Huyện Tân Phú

Huyện Tân Phú có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 17 Xã, 1 Thị trấn: Thị trấn Tân Phú, Xã Dak Lua, Xã Nam Cát Tiên, Xã Phú An, Xã Núi Tượng, Xã Tà Lài, Xã Phú Lập, Xã Phú Sơn, Xã Phú Thịnh, Xã Thanh Sơn, Xã Phú Trung, Xã Phú Xuân, Xã Phú Lộc, Xã Phú Lâm, Xã Phú Bình, Xã Phú Thanh, Xã Trà Cổ, Xã Phú Điền.

bản đồ đơn vị hành chính huyện tân phú tỉnh đồng nai
bản đồ đơn vị hành chính huyện Tân Phú

Huyện Thống Nhất

Huyện Thống Nhất có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã: Xã Gia Tân 1, Xã Gia Tân 2, Xã Gia Tân 3, Xã Gia Kiệm, Xã Quang Trung, Xã Bàu Hàm 2, Xã Hưng Lộc, Xã Lộ 25, Xã Xuân Thiện, Xã Xuân Thạnh.

bản đồ đơn vị hành chính huyện thống nhất tỉnh đồng nai
bản đồ đơn vị hành chính huyện Thống Nhất

Huyện Trảng Bom

Huyện Trảng Bom có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 16 Xã, 1 Thị trấn: Thị trấn Trảng Bom, Xã Thanh Bình, Xã Cây Gáo, Xã Bàu Hàm, Xã Sông Thao, Xã Sông Trầu, Xã Đông Hoà, Xã Bắc Sơn, Xã Hố Nai 3, Xã Tây Hoà, Xã Bình Minh, Xã Trung Hoà, Xã Đồi 61, Xã Hưng Thịnh, Xã Quảng Tiến, Xã Giang Điền, Xã An Viễn.

bản đồ đơn vị hành chính huyện trảng bom tỉnh đồng nai
bản đồ đơn vị hành chính huyện Trảng Bom

Huyện Vĩnh Cửu

Huyện Vĩnh Cửu có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Xã, 1 Thị trấn: Thị trấn Vĩnh An, Xã Phú Lý, Xã Trị An, Xã Tân An, Xã Vĩnh Tân, Xã Bình Lợi, Xã Thạnh Phú, Xã Thiện Tân, Xã Tân Bình, Xã Bình Hòa, Xã Mã Đà, Xã Hiếu Liêm.

bản đồ đơn vị hành chính huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
bản đồ đơn vị hành chính huyện Vĩnh Cửu

Huyện Xuân Lộc

Huyện Xuân Lộc có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 14 Xã, 1 Thị trấn: Thị trấn Gia Ray, Xã Xuân Bắc, Xã Suối Cao, Xã Xuân Thành, Xã Xuân Thọ, Xã Xuân Trường, Xã Xuân Hòa, Xã Xuân Hưng, Xã Xuân Tâm, Xã Suối Cát, Xã Xuân Hiệp, Xã Xuân Phú, Xã Xuân Định, Xã Bảo Hoà, Xã Lang Minh.

bản đồ đơn vị hành chính huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
bản đồ đơn vị hành chính huyện Xuân Lộc

Trên đây là bản đồ đơn vị hành chính tỉnh Đồng Nai và danh sách các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai nếu quý khách cần thêm thông tin quy hoạch các huyện khác hãy truy cập vào link sau: tin quy hoạch Đồng Nai

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách ở những bài viết lần sau!

Thông tin tác giả

Nguyễn Song Hào founder Nhơn Trạch Land
Nguyễn Song Hào founder Nhơn Trạch Land

Nguyễn Song Hào

Xin chào! Tôi là Nguyễn Song Hào – Founder Nhơn Trạch Land. Tôi có một niềm đam mê mãnh liệt với BĐS đặc biệt là vùng đất Nhơn Trạch, tôi hy vọng những kiến thức mình chia sẻ về bất động sản sẽ mang lại giá trị hữu ích cho độc giả.

Tin tức liên quan

Các dự án khác

Tổng quan dự án Eco Village Saigon River
Đang bán
Từ 128.000.000/m2
Lý Thái Tổ 1/
Xã Đại Phước
55 ha
Tổng quan dự án Fiato City Nhơn Trạch Đồng Nai
Đang bán
Từ 32.000.000/m2
Tôn Đức Thắng
Thị trấn Hiệp Phước
10 ha
Tổng quan dự án Long Hội Central Point Nhơn Trạch
Đã bán
Từ 21.000.000/m2
Xã Phú Hội
10 ha
Phối cảnh tổng thể dự án King Bay Nhơn Trạch
Đã bán
Từ 30.000.000/m2
Xã Long Tân
125 ha
Đang tải
Please select listing to show.

Vị trí trên Google Maps

Location not found

Yêu cầu tư vấn