Công văn 631/TTg-CN năm 2017 bổ sung QH phát triển GTVT TPHCM đến năm 2020
Ngày đăng: 06/09/2022

Công văn 631/TTg-CN năm 2017 bổ sung QH phát triển GTVT TPHCM đến năm 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 631/TTg-CN
V/v bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020
Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2017

Kính gửi:
– Bộ Giao thông vận tải;
– Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 4155/TTr-BGTVT ngày 19 tháng 4 năm 2017 về việc bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên, đối với các công trình sau:

a) Cầu thay thế phà Cát Lái:

– Địa điểm: Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, vượt sông Đồng Nai. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 4,5km.

– Loại đường và cấp công trình: Đường phố chính đồ thị chủ yếu, V=80km/h.

– Quy mô: Mặt cắt ngang đường 60m, đảm bảo 06 làn cơ giới và 02 làn hỗn hợp; mặt cắt ngang cầu phù hợp với quy mô tuyến.

– Giai đoạn đầu tư: 2017 – 2020.

b) Cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh:

– Địa điểm: Huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ, vượt sông Soài Rạp. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 7,3km.

– Loại đường và cấp công trình: Đường trục đô thị thứ yếu, V=60km/h.

– Quy mô: Mặt cắt ngang đường 40m, đảm bảo 04 làn cơ giới và 02 làn hỗn hợp; mặt cắt ngang cầu phù hợp với quy mô tuyến.

– Giai đoạn đầu tư: 2017 – 2020.

c) Đường song song với Quốc lộ 50:

– Địa điểm: Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tổng chiều dài tuyến khoảng 8,6km.

– Loại đường và cấp công trình: Đường phố chính đô thị chủ yếu, V=80km/h.

– Quy mô: Mặt cắt ngang đường 40m, đảm bảo 06 làn xe cơ giới; mặt cắt ngang cầu trên tuyến phù hợp với quy mô tuyến.

– Giai đoạn đầu tư: 2017 – 2020.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật các công trình nêu trên vào các quy hoạch có liên quan và triển khai đầu tư theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Các Bộ: KHĐT, TC, XD, TNMT, NN&PTNT;
– UBND các tỉnh: Long An, Đồng Nai;
– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
– Lưu: VT, CN (3) pvc
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

Thông tin tác giả

Nguyễn Song Hào founder Nhơn Trạch Land
Nguyễn Song Hào founder Nhơn Trạch Land

Nguyễn Song Hào

Xin chào! Tôi là Nguyễn Song Hào – Founder Nhơn Trạch Land. Tôi có một niềm đam mê mãnh liệt với BĐS đặc biệt là vùng đất Nhơn Trạch, tôi hy vọng những kiến thức mình chia sẻ về bất động sản sẽ mang lại giá trị hữu ích cho độc giả.

Tin tức liên quan

Các dự án khác

Tổng quan dự án Eco Village Saigon River
Đang bán
Từ 128.000.000/m2
Lý Thái Tổ 1/
Xã Đại Phước
55 ha
Tổng quan dự án Fiato City Nhơn Trạch Đồng Nai
Đang bán
Từ 32.000.000/m2
Tôn Đức Thắng
Thị trấn Hiệp Phước
10 ha
Tổng quan dự án Long Hội Central Point Nhơn Trạch
Đã bán
Từ 21.000.000/m2
Xã Phú Hội
10 ha
Phối cảnh tổng thể dự án King Bay Nhơn Trạch
Đã bán
Từ 30.000.000/m2
Xã Long Tân
125 ha
Đang tải
Please select listing to show.

Vị trí trên Google Maps

Location not found

Yêu cầu tư vấn