Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội
Logo Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội

Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội

Địa chỉ: Đường D3, Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

1. Giới thiệu chung:

Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội có giấy phép số 471023000224 ngày 30/06/2009

Ngày họat động: 15/07/2009

2. Lĩnh vực hoạt động:

– Kinh doanh bất động sản

3. Dự án thực hiện:

– Khu đô thị Phú Hội

Please select listing to show.

Vị trí trên Google Maps

Location not found