Tổng công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị
logo chủ đầu tư dự án HUD

Tổng công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị

Địa chỉ: Toà nhà HUD Tower, số 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Ngày 12/01/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam theo mô hình công ty mẹ – công ty con gồm Tập đoàn phát triển Nhà và Đô thị là Công ty mẹ (trên cơ sở tổ chức lại bộ máy Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị) và các doanh nghiệp là Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng và Tổng công ty VIWASEEN. Với những thế mạnh về vốn, kinh nghiệm phát triển nhà và đô thị, năng lực thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình, sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng, các doanh nghiệp sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp nhờ phát huy hiệu quả trong việc hợp tác, khai thác các yếu tố trong chuỗi giá trị và lợi thế quy mô.

2. Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư phát triển và kinh doanh nhà ở, bất động sản, các khu dân cư, khu đô thị. Đầu tư phát triển và thi công xây lắp , tổng thầu xây lắp khu kinh tế, khu công nghiệp , sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm…

3. Chiến lược phát triển:

Đóng vai trò định hướng thực hiện chiến lược phát triển đô thị và nhà ở Việt Nam. Tham gia điều tiết thị trường bất động sản, tập trung phát triển nhà ở cho các đối tượng có thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Nhân rộng mô hình khu đô thị mới ra các địa phương trên cả nước.

Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam có định hướng kinh doanh đa ngành, trong đó lĩnh vực trọng tâm là phát triển đô thị và nhà ở, gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật, sản xuất vật liệu xây dựng, môi trường để phát huy sức mạnh tổng hợp của các doanh nghiệp thành viên

4. Sơ đồ tổ chức:

5. Thành quả đạt được:

Huân chương lao động Hạng 3 cho tập thể Công ty Phát triển Nhà và Đô thị. Huân chương lao động Hạng 3 cho ông Nguyễn Vạn – Giám đốc Công ty HUD. Huy chương vàng chất lượng cao Ngành xây dựng cho Công ty HUD (02 Huy chương). Bằng khen Bộ Xây dựng cho tập thể: Công ty HUD, XN số 1, Phòng Kinh tế – Kế hoạch, Phòng Tài chính kế toán . Công ty Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) Huy chương vàng chất lượng cao Ngành xây dựng. Bằng Khen Bộ Xây dựng cho tập thể HUD,…

6. Công ty thành viên:

 • TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI
 • TỔNG CÔNG TY THỦY TINH VÀ GỐM XÂY DỰNG
 • TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG (BDCC)
 • TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUD1, 2, 3, 4, 6, 8, 9
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUDCIC
 • CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ Ở VÀ KHU ĐÔ THỊ HUDS
 • CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND
 • CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUDFIC
 • CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NHA TRANG
 • CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG THAO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC MỎ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TAM ĐẢO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HUD SE

7. Tầm nhìn, sứ mệnh:

Phát huy thế mạnh của các thành viên Tập đoàn, tạo thành sức mạnh tổng hợp, thực hiện thành công chương trình phát triển nhà ở đến năm 2015 của Tập đoàn với mục tiêu hoàn thành 12,5 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó nhà ở với mức giá trung bình chiếm tỷ trọng lớn, tập trung vào các địa bàn trọng điểm; tích cực tham gia chương trình xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo tỷ lệ diện tích nhà ở xã hội chiếm khoảng 10% tổng diện tích sàn nhà ở thực hiện.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị doanh nghiệp Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, từng bước tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp trong Tập đoàn, phù hợp với định hướng và mục tiêu tham gia điều tiết thị trường bất động sản, đáp ứng các yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Phấn đấu tăng trưởng vốn chủ sở hữu, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đầu tư và phát triển, từng bước tham gia điều tiết vĩ mô và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế quốc dân, tham gia tích cực các chương trình an sinh xã hội.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên để đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ trong mô hình hoạt động Tập đoàn. Phấn đấu hàng năm trong Đảng bộ Tập đoàn có trên 90% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là một hoạt động mang tính thường xuyên; nhân rộng các điển hình tiên tiến gắn liền với các phong trào thi đua hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, làm chỗ dựa và cầu nối của người lao động với tổ chức Đảng. Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất trong Tập đoàn, hướng tới hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, tăng cường đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực, sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị trong chỉ đạo lãnh đạo đơn vị thực hiện các mục tiêu, định hướng của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực phát triển nhà và đô thị, thiết thực tham gia điều tiết thị trường bất động sản Việt Nam, xứng đáng là công cụ sắc bén, thực hiện các vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước.

8. Các dự án đã xây dựng, môi giới:

 • KHU ĐÔ THỊ KIỂU MẪU LINH ĐÀM
 • KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỊNH CÔNG
 • Khu đô thị Mỹ Đình II
 • Khu đô thị mới Đông Tăng Long
 • Khu đô thị mới Việt Hưng
 • Khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp
 • DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN QUÁN – YÊN PHÚC – HÀ ĐÔNG
 • Khu đô thị mới Long Thọ – Phước An
 • Khu Đô thị mới Vân Canh
 • Khu đô thị mới Chánh Mỹ…
Please select listing to show.

Vị trí trên Google Maps

Location not found