Mua bán nhà huyện Nhơn Trạch Đồng Nai

Khu vực
Đường
Loại nhà
Vị trí
Loại đường
Loại đất
Phòng ngủ
Phòng tắm
Hướng
Giáp sông
Pháp lý
Dự án
Giá (tỷ)
Giá (tỷ) - slider
0200,000,000,000
Diện tích (m2)
Diện tích (m2) - slider
01,009
Phú Hữu, 420m2 đất CLN+NTS có 180m2 ONT mặt tiền Lý Thái Tổ kèm nhà 1T1L (PHU19/100)
20 tỷ
Đang bán
Lý Thái Tổ
Xã Phú Hữu
420m2
(12x
36)
2
2
47.170.000/m2
Phú Hữu, 57,6m2 đất ONT mặt tiền Lý Thái Tổ kèm nhà 1T2L (PHU23/71)
4,5 tỷ
Đang bán
Lý Thái Tổ
Xã Phú Hữu
58m2
(5x
12)
2
1
78.947.000/m2
Phú Hữu, 193m2 đất ONT mặt tiền đường Lý Thái Tổ (PHU25/38)
8,685 tỷ
Đang bán
Lý Thái Tổ
Xã Phú Hữu
193m2
(5x
35)
0
0
45.000.000/m2
Phú Hữu, 212m2 đất CLN có 68m2 ONT mặt tiền đường Phan Văn Đáng (PHU29/256)
3.8 tỷ
Đang bán
Phan Văn Đáng
Xã Phú Hữu
212m2
(5x
45)
0
0
17.924.528/m2
Phú Hữu, 75m2 đất ONT kèm nhà 1T1L mới xây cực đẹp (PHU23/62)
5.5 tỷ
Đang bán
Lý Thái Tổ
Xã Phú Hữu
75m2
(5x
15)
2
1
73.333.333/m2
Phú Hữu, 102,7m2 đất ONT mặt tiền đường Lý Thái Tổ (PHU23/43)
5.3 tỷ
Đang bán
Lý Thái Tổ
Xã Phú Hữu
103m2
(5x
23)
0
0
51.606.621/m2
Phú Hữu, 1.197m2 đất CLN có 250m2 ONT (PHU6/220+221)
10.174 tỷ
Đang bán
Chưa có đường
Xã Phú Hữu
1.197m2
(38x
32)
0
0
8.499.582/m2
Phú Hữu, 8.122m2 đất CLN có 300m2 ONT 1/ đường Phan Văn Đáng (PHU28/165)
40.61 tỷ
Đang bán
Phan Văn Đáng 1/
Xã Phú Hữu
8.122m2
(88x
93)
0
0
5.000.000/m2
Phú Hữu, 5.011m2 đất CLN có 550m2 ONT mặt tiền đường Phan Văn Đáng (PHU32/46+57+91)
17.538 tỷ
Đang bán
Phan Văn Đáng
Xã Phú Hữu
5.011m2
(34x
61)
0
0
3.500.000/m2
Phú Hữu, 1.647m2 đất LUC 2 mặt tiền đường Nguyễn Văn Trị (PHU6/173+301)
19.764 tỷ
Đang bán
Nguyễn Văn Trị
Xã Phú Hữu
1.647m2
(50x
50)
0
0
12.000.000/m2
Phú Hữu, 200m2 đất ONT 1/ Phan Văn Đáng (PHU28/172)
3.8 tỷ
Đang bán
Phan Văn Đáng 1/
Xã Phú Hữu
200m2
(8x
25)
0
0
18.999.999/m2
Phú Hữu, 1.323m2 đất CLN có 550m2 ONT mặt tiền đường Dương Văn Thì (PHU21/108+145+146)
19.183 tỷ
Đang bán
Dương Văn Thì
Xã Phú Hữu
237m2
(7x
36)
0
0
14.500.000/m2